Regulamin

 1. Definicje
  • Operator - operator stron internetowych dostępnych pod domeną dowiedzialemsie.pl
  • Treść - teksty i zdjęcia przekazywane do Serwisu
  • Serwis - strony internetowe dostępne pod domeną dowiedzialemsie.pl
  • Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 13 lat
 2. Zasady korzystania z serwisu
  1. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest skorzystanie z urządzenia połączonego z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
  2. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Treści. Treści muszą być zgodne z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zakazane jest umieszczanie Treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, erotycznym, rasistowskim.
  3. Operator zastrzega prawo do odmowy publikacji Treści niezgodnych z ideą serwisu.
  4. Operator zastrzega prawo do usunięcia komentarzy napastliwych.
  5. Treści dostępne w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Uzyskanie dodatkowych możliwości może wymagać założenia bezpłatnego konta oraz zalogowania.
  6. Operator zastrzega prawo do usunięcia konta użytkownika działającego na szkodę serwisu.
  7. Wszystkie Treści dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody ich właściciela jest zabronione.
  8. Operator nie zezwala na pobieranie Treści z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania.
  9. Operator nie zezwala na używanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej i marketingowej. Zakazane jest promowanie towarów, usług i stron internetowych bez zgody Operatora.
  10. Zamieszczając Treść w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie uprawnienia niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji.
  11. Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, zasad w nim panujących oraz zgłoszenia naruszenia prawa lub regulaminu należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego.
  12. Użytkownik nieodpłatnie udziela Operatorowi bezterminowej licencji do wykorzystania zamieszczonych przez siebie Treści na wszelkich polach eksploatacji. Licencja ma charakter niewyłączny.
  13. Zamieszczając Treść w Serwisie Użytkownik udziela Operatorowi zezwolenia na dokonywanie modyfikacji, opracowań i tłumaczeń Treści oraz dowolne rozporządzanie zmodyfikowaną wersją przez Operatora na wszelkich polach eksploatacji.
  14. W celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji użytkownik może założyć bezpłatne, anonimowe konto w Serwisie. Operator zastrzega prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto za pomocą opcji dostępnej po zalogowaniu.
  15. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie
  16. W celu dokonania rejestracji w serwisie nie jest wymagane podawanie danych osobowych. Użytkownik może podać adres email nie zawierający danych osobowych, który będzie wykorzystywany przez Operatora jedynie w związku z działalnością Serwisu. Adres email podany przez użytkownika przy rejestracji nie będzie wykorzystywany w celu wysyłania reklam.